نحوه ی اندازه گیری

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟